วิธีทำ Domain Forwarding

URL Forwarding คือ การตั้งโดเมนที่จดไว้ Link ไปยังเว็บที่เราต้องการ เช่น เรามีเว็บชื่อ abc.com ตั้ง URL Forwarding  ไปที่ http://netway.co.th เวลาเราพิมพ์ abc.com ใน Browser จะเข้าไปที่ http://netway.co.th 

 

ขั้นตอนการทำ URL Forwarding มีดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบที่ http://netway.co.th จากนั้นเลือกที่ Dashboard > Domain ตามรูป ด้านล่าง

 

 

2. เลือกโดเมนที่ต้องการ กดที่รูปเฟือง และเลือก Manage Domain ตามรูปด้านล่าง

 

 

 

 3. คลิกเลือก Domain Forwarding  ตามรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการตามรูป ตั้ง Domain Forwarding ไปที่ http://netway.co.th  เช่น เมื่อเข้าโดเมนของคุณ จะเรียกหน้าเว็บเป็น http://netway.co.th 

 

 

5. สามารถเลือก เป็น https:// สำหรับเว็บที่มีการตั้งค่าความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) ได้ เช่น https://facebook.com แต่จะไม่สามารถใช้ Feature “ซ่อน URL ปลายทาง” ได้ ตามรูป 

 

ในการทำ Domain Forwarding โดเมนของคุณต้องมีการตั้งค่า DNS zone มาที่ DNS Zone Netway เท่านั้นถึงจะสามารถทำการตั้งค่าในส่วนของเมนูนี้ได้