การติดตั้ง Email ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

 

 

1. ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ขึ้นมา แล้วคลิกที่ Tools > Account Setting…

 

        

 

2. จะเห็น Dialog Box ชื่อ Account Settings ขึ้นมา ให้ทำการคลิ๊กที่ New…

 

        

        

 

3. จะเห็น Dialog Box ชื่อ Add New E-mail Account ขึ้นมาให้ไปทำการ

 

check box ตรง Manually Configure server settings or additional server types จากนั้นคลิกที่ Next

 

        

        

 

4. โปรแกรมจะให้เลือกลักษณะของการใช้งาน ให้ทำการเลือกที่ Internet E-mail แล้วคลิกที่ Next

 

        

        

 

5. โปรแกรมจะมาที่ Dialog Box ของการตั้งค่า E-mail ให้กรอกข้อมูลตามนี้

 

        

        

 

ส่วนที่ 1 : User Information

 

        Yourname : ทำการกรอกชื่อที่ต้องการเข้าไป

        E-mail Address : ทำการกรอกรายละเอียด E-mail Address ของตัวเองเข้าไป เช่น joe@yourdomainname.com

 

ส่วนที่ 2 : Server Information

 

        Account Type : เลือกการใช้งานว่าต้องการแบบใด เช่นถ้าต้องการใช้งาน POP3 ก็เลือกเป็น POP3

        Incoming mail server : ทำการกรอกรายละเอียดเป็น mail.yourdomainname.com

        Outgoing mail server (SMTP) : ทำการกรอกเป็น mail.yourdomainname.com

 

ส่วนที่ 3 : Logon Information

 

        User Name : ทำการกรอก E-mail Address ที่ต้องการลงไป เช่น joe@yourdomainname.com

        Password : ทำการกรอก Password ของ E-mail Address ที่ต้องการ

        

ปกติระบบ จะมีการ check box ตรง Remember password ไว้อยู่แล้วส่วนตรงช่องที่เป็น Require logon using Secure Password Authentication(SPA) นั้นไม่ต้องทำการ Checkbox ไว้

        

 

6. จากข้อ 5 ให้ทำการ คลิ๊กตรงปุ่ม More Settings…

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีการ Check box ตรง My outgoing (SMTP) requires authentication ไว้หรือไม่        หากยังไม่ได้ Check box ไว้ให้ทำการ check box ไว้ด้วย จากนั้นคลิ๊ก OK และ Next

 

 

        

        

 

7. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ก็ให้ทำการคลิ๊ก Finish ไป

 

        

        

 

8. ตัวโปรแกรมจะกลับมายัง Dialog box ชื่อ Account Settings ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าใน Tab E-mail จะเห็นว่ามีรายชื่ออีเมลล์ที่เราทำการสร้างเข้าไปแสดงอยู่ เมื่อเห็นตามนี้แล้วก็คลิ๊ก Close

 

        

 

 

9. เมื่อกลับสู่หน้าหลักของโปรแกรมแล้ว ลองทำการคลิก Send/Receive ดูว่ามี Error หรือไม่ หากไม่มีก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้เลย หากมีปัญหาเกิดขึ้นลองตรวจสอยการตั้งค่าดูใหม่ว่า ทำการกรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่