1. ทำการเปิดโปรแกรม Apple Mail

2. ที่เมนู ให้ทำการเลือก Preferences

3. ทำการคลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้

4. เลือก Google และคลิ๊ก Continue

5. ทำการระบุ Username & Password หลังจากนั้นเลือก Services ที่ต้องการใช้งาน