โดยปกติ Gsuite จะไม่สามารถ Backup โดยตรงจาก Web browser ที่ใช้งานได้ ซึ่งในที่นี้จะใช้โปรแกรม Outlook ในการ Backup โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

1. ให้ทำการ Add account ที่ต้องการเข้าสู่ Outlook โดยจะใช้ผ่าน POP3 , IMAP หรือ GSuites Sync ก็ได้เช่นกัน โดยสามารถดูคู่มือได้ ที่นี่

2. เมื่อ Email ถูก Sync ครบถ้วนแล้ว ให้ไปที่เมนู File > Open & Export > Import & Export

3. เลือกเมนู "Export to a file"

4. เลือกในส่วนของไฟล์ Outlook Data File ซึ่งเป็นนามสกุล .pst

5. เลือก Account ที่ต้องการ Backup จากนั้นกด Next 

6. เลือกปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์ และช้อยส์ตัวเลือกที่ต้องการเมื่อมี Email ซ้ำกัน (แนะนำให้เลือก Replace duplicates ...) จากนั้นกด Finish

7. เมื่อถึงหน้าใส่ Password หากไม่ต้องการสามารถกด OK เพื่อเริ่มการ Export ได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Backup email โดยเป็นนามสกุล .pst