คู่มือนี้จะเป็นการสอนสร้างนัดหมายผ่าน Calendar บน GSuite พร้อมกับการจองห้องประชุม สามารถดูวิธีการได้ตามหัวข้อด้านล่าง

 

1. เมื่อ Login เข้าสู่หน้า Email แล้ว เลือกเมนู > Calendar หรือเข้าผ่าน https://calendar.google.com


 

2. เลือกสร้างห้องประชุมโดยเลือด CREATE ที่อยู่มุมซ้ายหรือดับเบิ้ลคลิกในวันที่ต้องการพร้อมกับใส่หัวข้อการนัดหมาย และใส่ข้อมูลตามที่ต้องการ ดังนี้
    2.1. กำหนดชื่อการนัดหมายที่ต้องการ
    2.2. ระบุวันเวลาที่ต้องการนัดหมายหากเป็นทั้งวันสามารถระบุเป็น All day หรือนัดซ้ำ Repeat...
    2.3. Where : สถานที่ที่ต้องการนัดหมายในกรณีไม่มีใน Rooms เช่นนัดหมายพูดคุยนอกสถานที่
    2.4. Description : รายละเอียดการนัดหมายเช่นหัวข้อการพูดคุย
    2.5. Attachment : ไฟล์แนบสำหรับการนัดหมาย
    2.6. Guests : ระบุ Email ผู้ที่ต้องการเชิญเข้าร่วมประชุม
    2.7. Rooms : ระบุห้องที่ต้องการจอง หากห้องใดมีการใช้งานระหว่างนั้น จะไม่แสดงขึ้นมาให้เลือกใช้งานได้
    2.8. Notification : ให้แสดงสถานะของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะมีการประชุมว่าว่างหรือไม่ว่าง

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างนัดหมายและจองห้องประชุมในการใช้งาน