1. ไปที่ช่อง Search คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างช่อง

1.png

 

2. ใส่เงื่อนไขการกรอง (ใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น From: ใส่อีเมล์ของผู้ที่ส่งมาหา หรือ To: ใส่อีเมล์ของผู้รับ หลังจากนั้นเลือก Create Filter with this search ที่มุมขวาล่าง

2.png

 

3. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ

4. เลือก Also apply filter to matching conversation เพื่อให้ปรับใช้กับอีเมลฉบับเก่าที่เคยเข้ามาด้วย

3.jpg