หมวด Metrics ( สถิติและการบันทึกการใช้งาน )

 

 

1. เมนู Visitors ผู้เข้าใช้งานล่าสุด

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงผล 1,000 รายการล่าสุดในบันทึกของ Apache สำหรับเว็บไซต์โดเมนที่ใช้งาน 

 

 

2. เมนู Metrics Editor การปรับแต่งสถิติ

ฟังก์ชั่นนี้จะให้ลูกค้ากำหนดสิทธิ์ในการบันทึกสถิติต่างๆที่ต้องการหรือไม่ต้องการได้

 

 

3. เมนู Error 

ฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อผิดพลาดล่าสุดสำหรับไซต์ของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการหาลิงก์ที่ได้รับความเสียหายหรือพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่หายไป

 

 

 

4. เมนู Resource Usage Overview

เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงข้อมูลการใช้งาน Resource Usage (การใช้งานทรัพยากร Server) เช่น Cpu , Ram เป็นต้น

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานได้โดยกดที่ Detail

5. เมนู Bandwidth  ปริมาณข้อมูลเข้า-ออก

ข้อมูลทางสถิติที่แสดงนี้รวมถึงปริมาณข้อมูลเข้าออกของ HTTP, SMTP, FTP และ POP3 ด้วย และจะมีการ update ข้อมูลทุกๆ 6 ชั่วโมง เมื่อคุณเลือกดู "ปริมาณข้อมูลเข้าออก" ระบบจะแสดงกราฟข้อมูลเข้าออกโดเมนของคุณ โดยที่ชื่อโดเมนก็จะเป็นชื่อโดเมนของคุณ ( จะเป็น yourdomain.com )

 

 

6. เมนู Awstats 

ข้อมูลสถิติ โดเมนหลักจะ update ทุกๆ 24 ชั่วโมง และหากคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง คุณจะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังภายใน 36 ชั่วโมง และควรบันทึกสถิติการใช้งานสำหรับข้อมูลส่วนที่มีการใช้งานสูงๆ

 

 เพื่อการปรับปรุงการใช้งานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อไป เมื่อคุณต้องการดูสถิติโดเมนหลัก ให้คุณเลือกที่ชื่อ Domain จะพบหน้าต่างแสดงข้อมูลทางสถิติสำหรับโดเมนหลักของคุณ ตามหน้าถัดไป