เมนู Sub Domain โดเมนย่อย

    ในส่วนของเมนู Subdomain คุณสามารถสร้างโดเมนย่อย ( Sub domain ) และสามารถจัดการโดเมนย่อยของคุณได้เช่น ส่งต่อไปยัง URL Webpage ใดๆ ให้เลือก “Manage Redirection”  

     

เมนู Aliases Domains   โดเมนร่วม

     ในกรณีที่คุณใช้ Package Host ที่สามารถ Share Hosting ใช้ร่วมกันหลายโดเมนได้ คุณสามารถเข้ามาเพิ่ม/ ตรวจสอบโดเมนที่เป็นโดเมนร่วมได้ที่เมนู Aliases นี้ ซึ่งโดเมนร่วมที่ระบุเข้ามานั้น ต้องทำการเปลี่ยนค่า DNS โดเมนร่วมจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้หน้าเว็บเพจร่วมกันได้