ขั้นตอนการสร้าง cPanel Account ผ่าน WHM Manager UI โดยในส่วนของการสร้างนั้น cPanel Account นั้นต้องคำนึงถึง Volume Account License ที่ได้ทำการสั่งซื้อไปด้วย โดยตรวจสอบได้ผ่าน 

STEP 1 : Login to the WHM  

mceclip0.png

STEP 2 : Go to Account Functions 

mceclip0.png

STEP 3 : Go to Create a New Account

mceclip1.png

STEP 4 : Setting Domain Infomation

mceclip2.png

STEP 5 : Setting Package

 mceclip3.png

หากไม่ได้ทำการ Add package ไว้ก่อนหน้านี้ ให้ทำการเลือกเป็น Default
หรือต้องการสร้าง New package สามารถเลือก Select Options Manaully ได้

STEP 6 : Setting Theme , Locale , Service 

mceclip4.png

STEP 7 : DNS Settings 


mceclip6.png

STEP 8 : Mail Routing Settings

mceclip7.png

STEP 9 : Click Create 

 mceclip8.png  หลังจากคลิกปุ่ม Create ระบบจะทำการสร้าง Account cPanel 
และแสดงข้อมูลการเข้าใช้งาน

STEP 10 : Test Login

ทำการ Login โดยใช้ username และ Password ที่ได้จากการสร้าง cPanel Account เข้าผ่าน

URL: yourdomainame.com/cpanel or yourdomainname.com:2083
หรือ
URL: ip-address-server:2083

mceclip9.png

 

-Successfully -

 

หากติดปัญหาในขั้นตอนใด สามารถแจ้งข้อมูลสอบถามเข้ามาได้ที่ support@netway.co.th ตลอดเวลา 24/7