อธิบายวิธีการทำ Live Migration หรือ vMotion VM ระหว่าง Host บน VMware ที่มีการทำ Datastore Cluster กันไว้

1. Login เข้า vSphere Web Client แล้วไปที่ VMs and Templates

2. คลิ๊กขวาที่ VM ที่ต้องการ Migrate และไปที่ Migrate...

3. Select the migration type:  เลือกว่าจะ Migrate Compute Resource หรือ Storage หรือ Migrate ทั้ง 2 และ Next

4. Select a compute resource:  เลือก Compute Resource ว่าจะให้รันบนเครื่องไหน (Compatibility ต้องไม่มี Error) และ Next

5. Select network:  เลือก Network (Compatibility ต้องไม่มี Error) และ Next

6. Finish และรอจนกระทั่งการดำเนินการเสร็จสิ้น

 

การดำเนินการ vMotion จะไม่เกิด Downtime และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 ms - 60 ms ขึ้นอยู่กับการเลือกดำเนินการ Migrate Compute Resource หรือ Migrate Storage และ VM ต้องติดตั้ง VMware Tools Version ล่าสุด