การทำงานของ Webserver นั้นจะทำงานเป็น Replica Data ในระดับ Realtime โดยที่มีการใช้งานหรืออัพเดทข้อมูลเครื่องใดเครื่องหนึ่ง อีกเครื่องจะทำการอัพเดทข้อมูลไปด้วย 

 

Replica Mirror แบ่งเป็นเส้นทางในการทำงานนั้นเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. One Way สามารถส่งไปอย่างเดียวและแก้ไขข้อมูลได้ที่เครื่องเดียวเท่านั้น 
  2. Two Way สามารถส่งไปและแก้ไขได้ทั้ง 2 เครื่อง ข้อมูลจะทำการอัพเดททั้ง 2 เครื่อง   

 

Replica Mirror ในระดับการทำงานนั้นจะมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. Replica Mirror Directory
  2. Replica Mirror Partition
  3. Replica Mirror Disk

 

1.Replica Mirror ในระบบดับ Master Directory >>>>>>>> Slave Directory 

  • One way เป็นการทำงานของ Mirror จาก เครื่อง Mirror Master ไปยัง Mirror Client ทางเดียว 
  • สามารถเลือก Directory ที่จะไม่ทำการ Replication ได้ 
  • เมื่อ Delete ไฟล์ที่เครื่องที่เป็น Mirror Client เครื่อง Mirror Master จะไม่ถูกลบด้วย 
  • การส่ง tranfer ข้อมูลนั้นเข้ารหัส Authorized_keys 

directory.jpg

 

  

2.Replica Mirror ระดับ Partition 

เป็นการทำงานที่ทำการ Replica ในระบบดับ Master Partition to Slave Partition เช่น /home >>>>> /home เป็นต้น 

partition.jpg

  

3.Replica Mirror ระดับ Disk  

เป็นการทำงานโดยการ Replica ในระดับ Master Disk to Slave Disเช่น /dev/sbd >>>>> /dev/sbd เป็นต้น 

disk.jpg

 

ข้อมูล Update Realtime นั้นจะมีการเปลื่ยนเป็นอย่างไรนั้น ได้ทำการยกตัวอย่าง 3 ข้อด้านล่างให้เห็นถึงการทำงานของ Mirror

1.การเปลื่ยนแปลงการ Update Software ของทางโปรแกรมเมอร์ ในระดับ Realtime 

2.การเปลื่ยนแปลงจากการไม่นำข้อมูลต่างๆ เช่น Log หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้งาน 

3.การเปลื่ยนแปลงจาก User ได้มีการ Update ข้อมูลต่างๆ เข้ามาเช่น มีการอัพเดทไฟล์รูปภาพ แก้ไข Code เป็นต้น