1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการเพื่อร้องขอข้อมูล Root Password หรือให้แก้ไขข้อมูล Root Password สำหรับบริการ Loadbalancer

2. สิทธิในการร้องขอ

Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการร้องขอ

ส่งอีเมล์มาที่ support@netway.co.th
ระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ กรณีลืม Password เดิม ไม่สามารถ Access เข้าเครื่อง Server ได้
4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการและพร้อมส่งมอบภายใน 10 นาที

Note: กรณีลืม Password เดิม ต้องการ Reset Password ใหม่ ลูกค้าต้องระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ เนื่องจากจำเป็น Restart VM เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

5. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

5.1 การขอข้อมูลและแก้ไข Root Password ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
5.2 การขอข้อมูลและ Reset Root Password ไม่สามารถโทรเข้ามาเพื่อร้องขอบริการได้ ต้องส่งอีเมล์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ Client Account เท่านั้น