สามารถดำเนินการได้ตามนี้ครับ

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/tutorial-backup-windows-server-to-azure