ปัญหา:  

ไม่สามารถ Login administrator ได้ เนื่องจาก Password ไม่ถูกต้อง

 

แก้ไข:  

1. ตั้งค่า VM ให้ boot จาก DVD หรือ ISO (ขั้นตอนนี้ต้องกดปุ่ม Esc เพื่อสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไป)

2. From the Windows Setup menu, click “Next”.

3. Select “Repair your computer”

4. Under Choose and option, click on “Troubleshoot”.

5. Under Advanced options, click “Command Prompt”.

หลังจากขั้นตอนนี้จะให้เลือก User คือ Administrator (Password:  Password เดิมที่เคย Login)

6. At the command prompt, run the following commands:

   d:

   cd windows\system32

   ren Utilman.exe Utilman.exe.old

   copy cmd.exe Utilman.exe

7. Close the command prompt and then click “Continue”.

8. The server should now boot and present the logon screen. Here click Windows Key + U.

9. At the prompt you can now change the password, by typing the following command:

     net user administrator Password123

10. This will set the password for the Administrator user to be Password123 (case sensitive)

 

Cleanup Steps

Once you have verified you can log on to the server you will have repeat the steps above and boot using the Windows Server 2008 DVD/ISO and run the command prompt again.

 • Restart your server and once again, boot from the Microsoft Windows Server 2012 DVD
 • From the Windows Setup menu, click “Next”.
 • Select “Repair your computer”
 • Under Choose and option, click on “Troubleshoot”.
 • Under Advanced options, click “Command Prompt”.
 • At the command prompt, run the following commands:
 • d:
 • cd windows\system32
 • ren utilman.exe utilman.exe.new
 • copy utilman.exe.old utilman.exe
 • Close the command prompt and then click “Continue”.

You should be back up and running as if nothing ever happened.