700-366-min__1_.png

 

Netway ขอสรุปเนื้อหาบรรยาย ที่งาน Netway Connect ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พร้อมกับลิงก์ไปยังสไลด์ แบ่งเป็น Session ต่างๆ ตามนี้ค่ะ

โดยเนื้อหาที่พูดในงานวันนั้นได้แก่

  • ปรับปรุง Server ให้ได้เกรด A (SSLLabs.com)
  • การใช้งาน Server ให้คุ้มค่าด้วย Virtualization
  • การติดตั้งตัวจัดการ VPS Server ด้วย Free Control Panel (Webmin)

 

Session 1 :  ปรับปรุง Server ให้ได้เกรด A (SSLLabs.com)

ตรวจสอบช่องโหว่ของ Server โดยใช้ SSLLabs.com และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้เกรด A

 

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ ปรับปรุง Server ให้ได้เกรด A (SSLLabs.com)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Session 2 :  การใช้งาน Server ให้คุ้มค่าด้วย Virtualization

ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์ให้คุ้มทุน ด้วย VirtualizationTechnology ทำได้อย่างไร

 

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ การใช้งาน Server ให้คุ้มค่าด้วย Virtualization

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Session 3 :  การติดตั้งตัวจัดการ VPS Server ด้วย Free Control Panel (Webmin)

สร้าง และจัดการ VPS Server สำหรับให้บริการ Web Server ขนาดเล็ก หรือใช้งานส่วนตัว ด้วย Free Control Panel Webmin การบริหารทรัพยากรและ User บน VPS Server ด้วย Virtualmin แนะนำบริการ VPS Server ของ Netway

  

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ การติดตั้งตัวจัดการ VPS Server ด้วย Free Control Panel (Webmin)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------