อธิบายขั้นตอนการ Patch VMware Esxi เพื่อแก้ปัญหา Security และอุดช่องโหว่ต่างๆ โดยปกตแล้วสามารถดำเนินการได้ 2 แบบคือผ่าน VMware vSphere Update Manager และแบบ Manual โดยวิธีการ Manual มีวิธีการดังนี้

1. ไฟล์ Patch สามารถ Download ได้จาก Product Patches โดยเลือกเวอร์ชั่นของ Esxi ที่ใช้งานอยู่

2. ติ๊กเลือกไฟล์ Patch ที่ต้องการ Update แล้วกด Download หลังจาก Download ให้ Upload File .zip ไปยัง Datastore ของ Host

Screenshot_from_2018-01-04_15_20_35.png


3. SSH ไปที่ Esxi Host ด้วย Root ต้องเข้าไป Enable SSH ก่อน มีวิธีการดังนี้

       3.1 Login เข้า vSphere Web Client แล้วไปที่ Hosts and Clusters

       3.2 เลือก Host ที่ต้องการเปิด SSH คลิ๊กขวา Settings

       3.3 ไปที่ Security Profile ที่ Firewall คลิ๊ก Edit ติ๊กถูก SSH Client และ OK, ที่ Service คลิ๊ก Edit และ Start Service ESXi Shell และ SSH และ OK

4. run คำสั่งเพื่อ Patch ดังนี้

#esxcli software vib install -d “/vmfs/volumes/datastore1/FilePatch.zip”

ตัวอย่าง:  

#esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/576a3252-beb95bf0-cdbd-5cb9019cb760/Patch/ESXi600-201711001.zip

5. รอจนกระทั้งการดำเนินการเสร็จสิ้นและ Reboot

6. ตรวจสอบ Build Version (ตรวจสอบได้จากข้อ 3.1 และไปที Summary)

 

Note:  ในขั้นตอนสุดท้ายของการ Patch จำเป็นต้อง Reboot Host ทุกครั้ง จึงจำเป็นต้อง vMotion VM ที่อยู่บน Host นั้นๆไปที่ Host อื่นก่อน ขั้นตอนการ vMotion สามารถดำเนินการได้ ที่นี่