ขั้นตอนการยกเลิก VMware vSphere Data Protection (VDP) และ Unregister จาก vCenter

1. Shutdown VDP VM (อย่า Power Off)

2. คลิ๊กขวาที่ VDP และ Delete from disk

3. Unregister จาก vCenter โดยจัดการที่หน้า Manage Object Browser หรือเรียกจาก Web Browser ด้วย URL https://vCenterServerIP/mob

4. Login ด้วย vCenter Credentials

Screenshot_from_2018-09-26_11-31-52.png

5. คลิ๊กที่ content แล้วไปที่ ExtensionManager

screencapture-203-78-107-55-mob-2018-09-26-11_37_19.png

6. หา com.vmware.vdp2 และ  com.vmware.vdp2.config (VDP 5.1:com.vmware.vdp)

7. คลิ๊ก unregisterextension ใส่รายละเอียดตามข้อ 6 คือ  com.vmware.vdp2 แล้วก็ com.vmware.vdp2.config และคลิ๊ก Invoke Method

Screenshot_from_2018-09-26_12-01-28.png

8. ข้อความ Method Invocation Result: Void ดำเนินการเรียบร้อย

9. ไปที่ vSphere Web Client คลิ๊ก Logout และ Login เข้าไปอีกครั้ง

10. ตรวจสอบต้องไม่มี VDP Plug-in แสดงอยู่ที่ Home >> Inventories

mod.png