เราสามารถใช้งาน Private IP โดยสามารถจัดการระบบได้เองโดยการใช้งาน VPS กับทาง Netway.cloud โดยทางลูกค้าที่ใช้บริการสามารถใช้งาน VPS Config VPN ได้โดยการเปิด VPS Pfsense ซึ่งเป็น ระบบปฏิบัติการ Opensource 

OpenVPN

OpenVPN มีความยืดหยุ่น และใช้ SSL VPN ซึ่งสนับสนุนระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายที่หลากหลายกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ OpenVPN

How to install 

https://doc.pfsense.org/index.php/Installing_pfSense

How to config OpenVPN

1.Setup Wizard จะเป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นให้ทำการใส่ข้อมูล เช่นการกำหนด IP DNS และการตั้งค่า Password ใหม่

2.การกำหนดค่า Cert. Manager ขั้นต้นให้ทำการกำหนด Certificate Authorities 

CAs.jpg

3.การตั้งค่า Certificates

certificates.jpg

4.การตั้งค่า VPN โดยการเลือกเมนู VPN และเลือกที่ OpenVPN ไปที่ Wizard เมื่อเข้ามาแล้วให้ทำการตั้งค่าต่างจะมีในส่วนของการกำหนดค่า OpenVPN Remote Access Server Setup ให้ทำการตั้งค่าตามรูปด้านล่างครับ

openvpn.jpg

5.เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วนั้นให้กำหนด User ที่ใช้งานในการ Login ให้เลือกที่ System > User Manager และกำหนด ค่าตามรูป

user_manager.jpg

6.สินสุดการติดตั้ง มาถึงวิธีการใช้งาน

Demo วิธีการใช่้ : 

1.เป็นการ Update ตัว Client เพื่อทำการ Connection เข้ามา การติดตั้งนั้นเลือกที่ System > Package Manager > Available Packages และทำการค้นหา openvpn-client-export และทำการ Install 

2.การติดตั้ง OpenVPN นั้นสามารถกำหนดค่าได้ตามรูป โดยการเลือก OpenVPN > Client Export ในการติดตั้งบน OS windows 7/8/10 ให้ทำการเลือก Current Windows Installer (2.4.4-Ix01) เมื่อทำการติดตั้งบน PC แล้วนั้นจะได้ตัวโปรแกรมที่ชื่อ OpenVPN ขึ้นมา หลังจากนั้นจะมี Icon ทางด้านล่างขวามือที่ชื่อ OpenVpn Gui ให้ทำการเลือกโดย Click ขวา จะพบกับ User ที่เราสร้างพร้อมกับ Certificate ที่สร้างไว้ ให้เลือก Connect และใส่ Password เป็นอันใช้ได้ เท่านี้ท่านก็สามารถกำหนด Connection ระบบภายในของท่านได้แล้ว

Client-Export.jpg