download__2_.png

Office 365 เป็นมากกว่าแค่อีเมล แต่น้อยคนจะรู้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่าเรื่องขอรับ-ส่งอีเมล Netway Communication ในฐานะ CSP Provider จึงขอแนะนำ Netway Training เทรนนิ่งคอร์สฟรี  ที่จะช่วยให้ User อย่างคุณใช้งานได้อย่างครบทุก Feature โดยทั้งหมดเป็นคอร์สที่เน้นการ "ใช้งานจริง เข้าใจง่าย ซื้อแล้วคุ้มในทุกฟังก์ชั่นพื้นฐาน" หมดห่วงว่าจะเรียนแล้วไม่เข้าใจ หรือไม่มีความถนัดทางด้านไอที เพราะทีมงานจาก Netway เราพร้อม Support และสอนคุณด้วยความใส่ใจ

 

หลักสูตรต่างๆ

1. Visio >> รายละเอียด
2. Power BI >> รายละเอียด 
3. SharePoint List  >> รายละเอียด 
4. Microsoft Teams  >> รายละเอียด
5. Microsoft Planner >> รายละเอียด

6. Officer 365 for User  >> รายละเอียด
7. Officer 365 for Admin >> รายละเอียด 

8. Calendar & Time Management >>รายละเอียด 

 

 thumbnail__1___1_d.png

สิทธิพิเศษวันนี้ ลงเรียนได้แล้วทุกคอร์ส ฟรี!
สนใจติดต่อ 02-912 2558 / support@netway.co.th 24 ชม.

**สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนรับการอบรม