ในส่วนของขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้ จะเป็นการตั้งค่าต่างเกี่ยวกับ Server โดยจะนำมาเฉพาะ เมนูที่จำเป็นต่อการใช้งานและความเหมาะสมกับและง่ายการดูแล Server ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย   ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงจากค่าที่ใช้งานจริง ซึ่งสำหรับผู้ดูแล Server แล้ว ควรจะต้องปรับตามความเหมาะสมของการใช้งานเป็นหลัก

Step 0:  Check Information for Access WHM

เตรียมข้อมูล Username Password สำหรับเข้าใช้งาน WHM 
ทดสอบ Login เข้าใช้งาน WHM ผ่าน URL https://your-ip-server:2087 หรือ 2086

Step 1: Create a New cPanel Account 

หากมีการสร้าง cPanel Account ไว้อยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

** หากยังไม่มีการสร้าง cPanel Account มาก่อนนั้นสามารถทำการสร้างได้ตามขั้นตอนนี้ **

>> Create a New cPanel Account By WHM <<

Step 2: Basic WebHost Manager® Setup

Home »Server Configuration »Basic WebHost Manager® Setup 

1.Contact Information: จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการแจ้งเตือนหรือแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดบน
Server ในส่วนนี้แนะนำให้ใส่เป็นอีเมล์ของผู้ดูแล Server ที่สามารถรับข้อมูลได้
mceclip0.png

2.Nameservers ในส่วนนี้หากต้องการใช้งาน Nameserver เป็นของตัวเองบนเครื่อง Server
สามารถกำหนดตั้งค่าได้ในส่วนนี้ โดยจะต้องทำการ register nameserver ของ Domain
ที่จะใช้งานก่อน ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการทำนั้น ต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโดเมนเป็นคนดำเนินการ

ตัวอย่าง Nameserver
mceclip1.png

Step 3: Server Time

Home »Server Configuration »Server Time


ตัวอย่าง
mceclip2.png
สามารถเลือกTimezone ตามที่เราต้องการใช้งานได้โดยประเทศไทยนั้นจะเลือกเป็น Asia/Bangkok

Step 4: Edit System Mail Preferences

 Home »Server Contacts »Edit System Mail Preferences

ขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบทั้งหมดของ cPanel/WHM

ตัวอย่าง

mceclip3.png

Step 5: Password Strength Configuration

Home »Security Center »Password Strength Configuration

ขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดความยากในการสร้าง Password ต่างๆทั้งหมดของระบบ ซึ่งรวมไปถึงการ
สร้างอีเมล์ ด้วย โดยการเลือกค่าความยากของ Password ที่เหมาะสมและปลอดภัยนั้น ควรจะมีค่า
มากกว่า 70 ขึ้นไป

ตัวอย่าง
mceclip4.png

Step 7: shell Fork Bomb Protection

Home »Security Center »Shell Fork Bomb Protection

เปิดใช้งาน Service ดังกล่าวเพื่อป้องการการเข้าถึง Server ผ่าน SSH/Telnet ที่ไม่พึงประสงค์
โดยทำการคลิก Enables

ตัวอย่าง
mceclip5.png

Step 8: Configure ClamAV Scanner

Home »cPanel »Manage Plugins

คลิกเลือก ปุ่ม Install "ClamAV for cPanel" ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง
 mceclip1.png

สำหรับ plugin นี้จะคอยช่วย Scan file ต่างๆบนระบบที่เข้าข่ายสุ่มเสียงหรือไฟล์แปลกปลอม

Step 9: Exim Configuration Manager

 Home »Service Configuration »Exim Configuration Manager
สำหรับในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบอีเมล์ทั้งหมดซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน

โดยพื้นฐานสิ่งที่ควรจะเปิดใช้งานมี 10 อย่างดังนี้

1.Apache SpamAssassin™ reject spam score threshold = 13
2.Reject remote mail sent to the server's hostname = On
3.Apache SpamAssassin™: ratelimit spam score threshold = 12.5
4.Ratelimit incoming connections with only failed recipients = On
5.Apache SpamAssassin™: bounce spam score threshold = 10
6.RBL: bl.spamcop.net = On
7.RBL: zen.spamhaus.org = On
8.Require clients to connect with SSL or issue the STARTTLS command before they are allowed to authenticate with the server. = Off
9.Apache SpamAssassin™: Forced Global ON = On
10.Apache SpamAssassin™: message size threshold to scan = 200 KB